Конференција „Антикорупција 2030: Тековни и идни предизвици против корупцијата“

 Институтот за демократија ќе ја одржи тркалезната маса со наслов „Антикорупција 2030: Тековни и идни предизвици против корупцијата“.

„Целта на конференцијата е да се презентира и дискутира за предвидувачка анализа на можните сценарија во кои ќе се развива корупцијата и борбата против корупцијата до 2030 година и како институциите ќе се соочат со идните предизвици. Анализата е подготвена во соработка со главните антикорупциски институции во државата и претставници на граѓанското општество, како дел од процесот на стратешко планирање за соочување со предизвиците што ги носи борбата против корупцијата“, посочуваат од Институтот за демократија.

Претставници од Владата, Собранието, Инспекцискиот совет, Државното тело за ревизија, Комисијата за заштита на конкуренцијата, Државната комисија за спречување на корупцијата, Регулаторната комисија за енергетика, Царинската управа, Управата за финансиска полиција и Јавниот На настанот беа поканети Дирекцијата за приходи и претставници на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата.

Конференцијата се организира како дел од проектот „Поттикнување јавна дебата за антикорупција“ чија цел е да го поддржи реформскиот процес во Северна Македонија преку зајакнување на реформската агенда во областа на владеењето на правото. За постигнување на оваа цел, проектот предвидува соработка и консултации со сите релевантни актери. Проектот е поддржан од Националниот фонд за демократија.