Левица: “Преспанското Eзеро се соочува со страшна еколошка катастрофа“

Преспанското Eзеро е пред умирање, додека власта на СДС И ДУИ се замрзнати во корупција и тонат во матни бизнис зделки. Министерката за животна средина Каја Шукова е нем набљудувач, а градоначалникот на Ресен, Јован Тозиевски како и да не постои.

Преспанското Eзеро некогаш беше природнa реткост, но во моментов се соочува со страшна еколошка катастрофа, којашто бара неодложно и итно внимание. Во 2020 година езерото го доживеа историско намалување на нивото на водата што е некогаш забележано, предизвикувајќи непоправлива штета на неговиот деликатен екосистем, а најновите податоци од 2023 година покажуваат дека негативниот тренд забрзано продолжува.

 Ова доведе до неверојатно намалување на нивото на водата за повеќе од 9 метри, што резултира со намалување на волуменот за 50% и алармантно повлекување на крајбрежната линија за 3,5 километри.
Корумпираната власт во изминатите децении не успеa  да ги реши суштинските прашања поврзани со управувањето со водите во Преспанското Езеро.Отсуството на сеопфатни стратегии за планирање и управување за целиот слив се издвојува како очигледен проблем.

Дополнителeн проблем ce поставените голем  број пумпни станици во сливот на Преспанското Езеро, а нивниот број продолжува неконтролирано да расте. Овие човечки активности директно придонесуваат за исцрпување на резервоарот за подземна езерска вода, што го зголемува севкупниот пад на нивото на езерото.

Податоците од мониторингот укажуваат дека акумулацијата на органска материја на дното на езерото се зголемува секоја година. Овој вознемирувачки феномен го осиромашува растворениот кислород во длабоките води, што дополнително ја загрозува деликатната eко рамнотежа на езерото.

За да се спаси влошениот пејcаж на Преспанското Езеро, Политичката Партија Левица предлага:

– ИТНО подобрување на хидролошкиот и метеоролошкиот мониторинг  во сливот и директно на самото езеро. Со собирање точни и ажурирани податоци, властите можат да донесат правилни одлуки и да преземат брза акција за ублажување на кризата.

 –  Регулирање на примената на нитратни ѓубрива. Спроведувањето на овој пристап во мали, повторени количини може да помогне да се минимизира штетното влијание врз екосистемот.

– ИТНА едукација на населението кое живее во сливот на Преспанското Езеро. Со подигање на свеста за оптимално користење на водата за наводнување и истакнување на штетните последици од прекумерната екстракција на вода врз езерото и неговиот околен екосистем, локалната заедница може да одигра витална улога во зачувувањето на ова кревко природно богатство.

Императив е да се преземат брзи активности за да се заштити овој непроценлив природен ресурс од понатамошна деградација и да се обезбеди одржлива иднина за Преспанското Езеро и неговиот околен екосистем.

СООПШТЕНИЕ – Политичка партија Левица