ЛУЃЕТО РОДЕНИ НА ОВИЕ ДАТУМИ СЕ ПОСЕБНИ: Погледнете дали сте меѓу нив

0

Секој датум на раѓање е посебен сам по себе. Нумерологијата вели дека одредени бројки се многу значајни за секој човек.

Еве како се важни следните бројки.

Важноста на броевите 11 и 22 (а потоа 33 и 44) може да се објасни со двојната цифра која дава посебен тон, а исто така, нивната важност се објаснува со тоа што броевите 11 – 2, 22 – 4 (33-6 и 44-8) сами по себе содржат семиња на величина.

Луѓето кои ги имаат се сложени, создадени од позитивните и негативните страни на овие бројки.

Со оглед на тоа што во нумерологијата се користат намалени броеви, 11 (1+1=2) = 2, 22 = 4, на овие бројки гледаме и како намалени и како да не се намалени. Овие бројки се исклучок, па за оние чиј датум на раѓање е 11 или 22 (пишуваме 11/2 или 22/4), за нив ги земаме предвид сите различни енергии кои се симбол на овие броеви.

Овие бројки имаат зголемен потенцијал што дава можности за поширок поглед. На пример, 4 може да работи напорно во заедницата, додека 22/4 може да организира некој глобален проект. Овој потенцијал за некои е во мирување и неискористен, а нумерологијата служи за негово откривање и активирање.

Календар, април

11/2 – учител, визионер, миротворец

Единаесетте имаат тенденција да ја балансираат женската и машката енергија . Ова бара сила, нежност и интегритет. Моќта на Единаесет доаѓа од големата интуиција, но таа често не е сигурна дали ќе и верува.

Единаесетмина велат – ослободете се од тоа што сте, живејте чесно, а двајца велат – предадете ја вашата волја на повисока свест и учествувајте во животот. Потребна е храброст да се дизајнира живот и да се живее сопствен сон. Затоа овие луѓе се збунуваат себеси и другите. Соништата и визиите доаѓаат од Бога.

22/4 – големи градители, архитекти на мирот

Нивниот живот е поцврст од 11/2. Работите се поопипливи и достигнувањата се втемелени на видлив начин на физичко ниво. Овој број може да го манифестира она за што сонуваат 11-те. Бројот 22 знае дека е таму за да направи нешто, додека 22/4 е секогаш вклучена, а неговата солидна моќ оди во изградбата на темелите, кои поддржуваат кој било од придружните броеви во нумеричката табела.

Поради овие два дела, комуникациските вештини мора да бидат добро обмислени. Овој број има многу важни работи да му каже на светот, работи кои ќе бидат слушнати и разбрани.

Нула на број

Специфичноста на родените со броевите 10, 20 или 30 се одразува на нулата во деновите на раѓање. 

Нулата го симболизира целиот свет. Кога се додава на број, тој не ја менува својата вредност, но нулата го прави позрел, што покажува дека бројот го заокружил и се враќа да продолжи да работи на себе од повисока перспектива.

Нулата означува време на забрзан раст и нуди справување со секој предизвик. Можно е да изберат да не прават ништо и да се одморат во текот на сите девет години од нумеролошкиот циклус, работејќи само на другите нивни бројки, но не треба да си го дозволат тој луксуз. Следствено, предизвикот на нула станува несреќен курс за храброст во кој може да се научи како да се искусат сите предизвици истовремено. Нулата, ако некое лице не знае ништо друго за животот, може да биде исклучително тешко. Но, со тоа што се бори и преживува, човекот заслужува посебно признание.