Македонија и Албанија со најнизок просечен коефициент на интелигенција во Европа

Македонија и Албанија имаат најнизок просек во Европа на коефициентот на разузнавање, според World PopulationReview, со 81,91 и 81,75, додека соседните земји како Грција имаат забележано нешто повисоки резултати, пишува GreekCityTimes .

Просечниот коефициент на интелигенција во Бугарија е 90,99, во Србија 89,6, во Црна Гора 85,78 и во Грција 90,77, каде Белорусија, Финска, Лихтенштајн и Германија имаат највисоки резултати во Европа,

„Просечниот коефициент на интелигенција на една земја се пресметува со започнување со просечниот резултат на земјата на стандардните тестови за интелигенција, добро вклопувајќи ги националните проценки по математика, читање и природни науки и земајќи го предвид севкупниот квалитет на податоците. Изворите на податоци што се разгледуваат во овој напис се разликуваат по бројот на разгледани варијабли, длабочината на анализата и времетраењето на податоците“, објаснува World Population Review.

Според студијата од 2019 година на истражувачите Ричард Лин и Дејвид Бекер од Институтот Алстер, највисоките просечни резултати на коефициентот на интелигенција во светот им припаѓаат на Јапонците, а зад нив заостануваат граѓаните на Тајван и Сингапур.

Според World Population Review, иако коефициентот на интелигенција може да обезбеди увид, тој е само едно парче од сложувалката кога се проценува интелектуалната моќ на нацијата.

Повеќекратните алтернативни метрики даваат посеопфатна слика. Тие вклучуваат академски перформанси на стандардизирани тестови, придонес за научниот напредок преку иновации и истражување и признавање преку престижни награди како што се Нобеловите награди.