МЕПСО и УСАИД потпишаа меморандум за набавка на новиот SCADA/EMS систем

  Генералниот директор на АД МЕПСО, Орхан Муртезани и претставникот на УСАИД, Фаркук Сердаревич, денеска потпишаа меморандум за соработка со кој АД МЕПСО ја започнува процедурата за набавка на новиот SCEDA/EMS (Supervisory Control And Data). Стекнување) систем /Систем за управување со енергија).

АД МЕПСО попладнето најави дека овој систем ќе го финансира од сопствени средства, додека УСАИД ќе обезбеди грант за консултантски услуги.

Согледувајќи ја важноста што АД МЕПСО ја има во обезбедувањето ефикасно и доверливо управување со електроенергетскиот систем на РМВ, од исклучителна важност во овој процес е поддршката што ја дава УСАИД, која согласно потпишаниот Меморандум ќе обезбеди грант за консултантски услуги што АД МЕПСО ќе помогне во подготовката на техничките спецификации, тендерот и целосната имплементација на новиот SCADA/EMS систем, се наведува во соопштението на АД МЕПСО.