ОБРАЌАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СРБИЈА: Денеска ќе го прочитам целиот анекс и ќе укажам на правната природа, ќе укажам и на се што се случува

0

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ денеска во 11 часот им се обраќа на граѓаните на Србија за да го покаже и објасни планот. По средбата во Охрид, претседателот рече дека се договорени неколку точки од планот за имплементација.

11.09 – Почна обраќањето на претседателот на Србија. Вчера имавме круг на дијалог кој европските и светските сили го направија многу важен. Разговорите никогаш не се лесни затоа што партиите се во опозиција.

– Денеска ќе го прочитам целиот анекс и ќе укажам на правната природа, ќе укажам и на се што се случува не само во однос на Косово и Метохија. Ќе зборувам сериозно како претседател, како и за лагите што се појавија претходните денови. Прво ќе го прочитам целиот анекс и ќе објаснам што сме се договориле, а што не сме се договориле.

Текст на Анексот

– Овој Анекс е составен дел на Договорот. Косово и Србија целосно се обврзуваат да ги почитуваат сите членови од Договорот и овој Анекс и да ги исполнат сите обврски кои произлегуваат од Договорот и овој Анекс, брзо и со добра волја.

– Страните забележуваат дека Договорот и Анексот за имплементација ќе станат составен дел на процесот на пристапување на Косово и Србија во Европската унија. Страните забележуваат дека веднаш по усвојувањето на Договорот и овој Анекс, ЕУ ќе започне процес на промена на критериумите за Поглавјето 35 за Србија поради обврските кои произлегуваат од Договорот и овој Анекс. Агендата на Косовската специјална група за нормализација подеднакво ќе ги одразува новите обврски на Косово кои произлегуваат од Договорот и овој Анекс.

– Партиите се согласуваат итно да ја усвојат Декларацијата за исчезнати лица, како што е договорено во рамките на дијалогот со посредство на ЕУ.

– За да се имплементира членот 7 од Договорот, Косово веднаш иницира преговори во рамките на дијалогот со посредство на ЕУ за воспоставување конкретни аранжмани и гаранции за обезбедување соодветно ниво на самоуправа за српската заедница на Косово, во согласност со релевантните претходните договори за дијалог воспоставени од ЕУ.

– Партиите се договорија во рок од 30 дена да формираат Заеднички комитет за следење, со кој ќе претседава ЕУ. Спроведувањето на сите одредби ќе биде обезбедено и надгледувано од Заедничкиот надзорен комитет.

– За да се имплементира членот 9 од Договорот, ЕУ во рок од 150 дена ќе организира донаторска конференција со цел да обезбеди пакет инвестициска и финансиска помош за Косово и Србија. Помошта нема да се дистрибуира пред ЕУ да утврди дека сите одредби од Договорот се целосно имплементирани.

– Косово и Србија се согласни дека сите членови од Договорот ќе се применуваат независно еден од друг.

– Редоследот на ставовите од овој Анекс не го прејудицира редоследот на нивното спроведување.

– Косово и Србија се согласни дека нема да го блокираат спроведувањето на ниту еден член.

– Сите дискусии поврзани со спроведувањето на Договорот ќе се одвиваат во рамките на дијалогот под покровителство на ЕУ.

– Косово и Србија прифаќаат дека секое непочитување на сопствените обврски од Договорот, овој Анекс или претходните договори постигнати во рамките на дијалогот може да има директни негативни последици врз процесите на нивното пристапување во Европската унија и врз финансиската помош што ја добиваат од ЕУ.

„Денес беше денот кога требаше да се договориме за планот за имплементација. Важно е да се каже дека овие неколку точки што ги договоривме ќе станат дел од преговарачката рамка. Една од клучните точки е дека Европскиот совет ќе процени колку има направено со планот за имплементација.на планот кој ќе се прошири.Формирањето на ЗСО беше поставено како приоритетна обврска.Морам да кажам дека сум навистина задоволен од тоа.Се уште се зборува за исчезнати лица, за донаторски конференции Планот секако ќе треба да се надгради“, рече Вучиќ.

„Ниту сега не потпишав ништо. Јасно кажав кои се нашите црвени линии. Не беше ден Д“, потсетува „Новости“. „Верувам дека Приштина ќе го исполни формирањето на ЗСО, што е наведено овде под веднаш. “, рече претседателот.