Пендаровски: Народниот правобранител како бранител на правата и слободите на граѓаните може да придонесе за реформите на безбедносните служби

„Како кандидат за членство во Европската Унија имаме одговорност работата на безбедносните служби да биде во согласност со Уставот и законите и под контрола на демократските политички институции, но и на независните институции за надзор, како и на граѓанското општество, со цел безбедносните служби да ја вршат својата функција почитувајќи го принципот на владеење на правото и заштитувајќи ги правата и слободите на граѓаните, истакна во својот говор, претседателот на Република Македонија, Стево Пендаровски, на меѓународна конференција „Надзорна улога на адвокатот на народот врз разузнавачките и безбедносните структури“.

Тој нагласи дека како земја која во последните три децении има крајно негативни искуства во кои се вмешани безбедносните служби и која масовно ги прекршила човековите права и слободи, пред се правото на приватност, имаат одговорност голем апел. до граѓаните да создадат стабилни механизми за надзор и контрола, никогаш да не се повторат флагрантните злоупотреби на услуги за лични и партиски интереси што ги видовме не така одамна.

Претседателот Пендаровски истакна дека безбедносните служби немаат добри реформи, како што рече, од периодот на стекнување независност и преминување кон плуралистичка демократија.

„Долги години по независноста, безбедносните служби тивко беа третирани како инструмент за контрола на политичките противници, наместо како државни институции одговорни за националната безбедност. Старата мантра од социјалистичката ера дека услугите се „мечот во раката на партијата“ продолжи да функционира во изменета форма во повеќепартискиот систем, каде што за време на владините промени, преземањето контрола на услугите беше главен политички приоритет. Дури и дел од припадниците на службите не одолеаа на оваа антидемократска практика, но во обид да ги зачуваат своите позиции, кариери и привилегии, честопати се ставаа на услуга на актуелната структура на власт“, ​​рече Пендаровски.

Тој посочи дека токму тоа е причината поради која во различни временски периоди се случувале исти или слични скандали и зошто организациската структура, а особено оперативната практика на службите, долго време не претрпела значителни промени.

Шефот на државата истакна дека во последните години се направени реформи кои, како што вели барем на законодавно ниво, донеле позитивни промени во организацијата и работата на службите.

Претседателот додаде дека по повеќе од 25 години е одобрен новиот Закон за Агенцијата за разузнавање, кој е основа за длабока реформа на оваа служба, за ефективно да ја исполни својата улога во време на исклучително сложени регионални геополитички предизвици и глобални.

Но, според него, иако има напредок, не може да се каже дека се завршени реформите во безбедносниот систем, во делот на надзор и контрола на работата на службите.

Тој нагласи дека институцијата Народен адвокат има овластување да бара одговори од владините институции по поплаки на граѓаните, вклучително и проверка на доверливите информации со кои главно работат безбедносните служби, за да дава свои согледувања и препораки за институциите на Владата. не само основа за медиумски извештаи, туку и инструмент за подигање и менување на јавната свест.

„Народниот бранител како бранител на правата и слободите загарантирани со уставот на граѓаните може да покрене гонење и развој на соодветната кривична постапка доколку при вршењето на надзорната функција оцени дека постојат основи на сомнение. , дека е сторено кривично дело од институциите и нивните претставници. Овие овластувања, според мислењето, не се ниту мали, ниту можат лесно да бидат занемарени или маргинализирани од институциите и нивните високи функционери“, рече Пендаровски.

Претседателот ја истакна целосната поддршка на институцијата Народен адвокат и ја охрабри во иднина да има уште попроактивен пристап, па дури и да покрене постапки кои на крајот ќе помогнат да се создаде нова правна и политичка култура за земјата и улогата на соодветна безбедност. во служба на демократијата.