Половина од граѓаните сметаат дека меѓународната заедница треба да ни ги избира судиите и да биде вклучена во судските процеси

– Половина од граѓаните сметаат дека меѓународната заедница треба да биде вклучена во процесот на избор на судии и обвинители, покажува последното истражување на јавното мислење кое за Детектор го спроведе Институтот за политички истражувања Скопје.

Според него, 47,8 отсто од граѓаните сметаат дека меѓународната заедница треба да биде вклучена
во процесот на избор на судии и обвинители додека 36,1 отсто сметаат дека не треба.

Според етничката структура и Македонците и Албанците во мнозинство сметаат дека меѓународната
заедница треба да биде вклучена во процесот на избор на судии и обвинители, со таа разлика
што кај етничките Албанци потребата ја истакнуваат 62,4 отсто, а кај Македонците 42,7 отсто.

Резултатите од анкетата покажуваат дека 50,9 проценти од анкетираните се на ставот дека во одредени судски процеси од висок профил треба да бидат вклучени и обвинители од странство, додека 35,1 процент сметаат дека не треба. Разликата во ставовите според етничката структура на анкетираните и тука е идентична како и на претходното прашање.

Над три четвртини од граѓаните или 78,6 отсто сметаат дека треба да се направи ветинг во судството,
односно да се провери имотната состојба на судиите заедно со судските случаи во кои биле
вклучени под мониторинг на меѓународната заедница. Само 10,7 отсто сметаат дека ветинг на
судиите не е потребен.

Деталната анализа покажува дека околу 82 проценти од вработените во приватниот сектор и оние кои што се самовработени како и земјоделците поддржуваат ветинг во судството додека овој процент кај вработените во јавниот сектор се спушта на 77 отсто, а најнизок е кај студентите, 75 отсто.

Граѓаните во мнозинство бараат странски експерти и во Антикорупциската комисија, така што 53,2 проценти сметаат дека со цел да се зајакне нејзиното влијание странски експерти треба да бидат вклучени во Антикорупциската комисија, додека 31,2 отсто сметаат дека не треба.

Тука Македонците и етничките Албанци имаат речиси дијаметрално спротивни ставови. Додека
50,9 отсто од етничките Македонци сметаат дека не ни требаат странци во Антикорупциска, дури
60,9 отсто етнички Албанци се убедени во спротивното.

Граѓаните се прилично поделени по прашањето дали почетокот на преговорите со ЕУ ќе
придонесе за поефикасно справување со корупцијата. Тенко мнозинство од 43,5 отсто сметаат дека ќе
придонесе додека 41,1 отсто дека нема.

Мнозинството од анкетираните сметаат дека заложбите на САД за борбата против корупцијата
нема да придонесат за нејзино намалување. Ваков став делат 46 отсто од анкетираните додека 38,7 отсто сметаат дека заложбите на САД ќе ни донесат пониска корупција. Најголем дел од нив се етнички Албанци. Меѓу нив дури 57,8 проценти сметаат дека заложбите на САД за борба против корупцијата ќе придонесат за нејзино намалување што е дијаметрално спротивно од 52,1 отсто Македонци кои сметаат дека заложбите на САД нема да ни помогнат за намалување на корупцијата.

Слични се ставовите и на прашањето дали најавената американска црна листа на функционери
поврзани со корупција ќе има влијание врз нивното однесување – 43,5 отсто од граѓаните сметаат дека
влијание нема да има, додека 38,2 отсто дека ќе има некакво влијание. И тука анализата на анкетата според етничката структура на анкетирани покажува дека етничките Албанци во огромно мнозинство од 60,9 отсто сметаат дека американската црна листа ќе има влијание врз функционерите, додека 50,9 отсто Македонци сметаат дека таа нема да има никакво влијание на нивното однесување.

Истражувањето на јавното мислење за Детектор на Сител телевизија го спроведе Институтот за политички истражувања Скопје врз репрезентативен примерок од 1115 испитаници во периодот од 01 до 04 февруари оваа година.