Српската опозиција бара пропорционално претставување во информативната програма на РТС

Претставници на парламентарната опозиција во Србија доставија барање до раководството на Радио телевизија Србија за пропорционално претставување на опозицијата во информативната програма

Претставници на парламентарната опозиција во Србија доставија барање до раководството на Радио телевизија Србија за пропорционално претставување на опозицијата во информативната програма.

Опозицијата побара и започнување на нова дебатна емисија на РТС во вечерниот термин на Првата програма, во согласност со констатациите на Мисијата на ОБСЕ, Европската комисија и Европскиот парламент, која би се емитувала најмалку три пати неделно од 21 часот со учество, барем еднаш, на претставник од опозициските парламентарни партии.

Исто така, се бара претставниците на опозициските парламентарни партии, покрај групното учество, да бидат поканети самостојно во информативната програма на РТС, без нужно присуство на претставници од партиите на власт и да им се отстапи простор од најмалку 20 во вести што се емитуваат секој ден.