Украинските бегалци во опасност од сиромаштија во Австрија

 – Бегалците од Украина се изложени на ризик да паднат во сиромаштија во Австрија, покажува истражувањето објавено од страна на Високиот комесаријат на ОН за бегалци (УНХЦР).

Околу 38 отсто од анкетираните бегалци рекле дека едвај можеле да ги задоволат своите основни потреби во Австрија во последните три месеци, додека 17 отсто повеќе не можат да ги покријат.

Во однос на пристапот до австрискиот пазар на труд, 30 отсто би рекле дека имаат работа во моментот, додека 26 отсто немаат работа. Околу 70 отсто од работниците посочиле дека нивното сегашно вработување е на пониско ниво од нивното претходно вработување во Украина.

Вкупно 533 бегалски домаќинства од Украина во Австрија беа анкетирани онлајн во период од јануари до март, овозможувајќи да се соберат информации од над 1.500 поединци.

Околу 4 отсто од испитаниците планираат да се вратат дома во следните три месеци, 42 отсто се надеваат дека ќе се вратат дома еден ден, додека 37 отсто сè уште се неопределени по ова прашање.

„Собраните податоци импресивно покажуваат дека сега мора конечно да се постави текот за да им се дадaт на бегалците од Украина подолготрајни перспективи во Австрија. Ова итно бара промена на системот“, пишува Кристоф Пинтер, шеф на УНХЦР Австрија, на веб-страницата на организацијата.

„Ризикот од сиромаштија моментално се влошува со фактот што бегалците од Украина се во основниот систем за нега, кој всушност е дизајниран за баратели на азил и за кратко времетраење на престојот“, појасни Пинтер.

„Бегалците од Украина треба да имаат можност да пристигнат во Австрија и емотивно и економски. За ова, им треба пристап до повеќе права, а исто така и право на подолг престој“, пишува понатаму Пинтер.

Според шефот на УНХЦР Австрија, посебно внимание мора да се посвети на големиот број мајки и деца кои побегнале сами, како и на високиот процент лица со посебни потреби, што според истражувањето е 17 отсто.