Уставниот суд ќе ја разгледува одредбата за плаќање апанажа

Уставниот суд ќе ја испитува уставноста на одредбата за плаќање апанажа за разрешените јавни функционери, како и за оние кои поднеле оставки пред истекот на мандатот. Иницијатива за преиспитување и оспорување на уставноста на одредбите од законот за надоместоци и плати на јавните службеници пред десет месеци презентираа адвокати од Струга.

Побараа целосно укинување на апанажата, како класна привилегија, но Уставниот суд не прифати.

„Тоа практично значи дека мислењето на Уставниот суд во конкретниот случај беше дека со ваква одредба самиот чин на оставка или разрешување на службеното лице резултира со одредена одговорност од неговата работа, со што се поставува прашањето за оправданоста на апанажата. “, вели адвокатот Глигорие Ќатоски од Струга.

Со плаќањето на апанажа се нарушува принципот на еднаквост на сите граѓани. Функционерите, раководителите, директорите, министрите, пратениците добиваат мандат по завршувањето на мандатот, што претставува дискриминација по социјален статус.

„Вакви надоместоци не се предвидени за обичниот работник, додека за функционерите како социјална категорија во едно општество овие надоместоци се предвидени од државниот буџет. Ниту пак уставот предвидува посебни права за одредена група луѓе кои се разликуваат само во некои државни функции“, додава Ќатоски.

Законот за работни односи предвидува исплата на плата за извршената работа, додека именуваните функционери примаат плата по престанок на работниот однос. Според адвокатите тоа не е ниту економски ниту правно оправдано.