Хируршко ремоделирање на ушите на Клиниката „Жан Митрев“

Естетската корекција на ушната обвивка е една од најчестите естетски операции што се изведуваат кај деца. Корекција на ушите обично се прави поради следниве причини:

– Кога ушите се испакнати (уши со лобус)
– Кога лобусите/обвивките на увото се големи
– Кога ушите се асиметрични
– Кога станува збор за вродени деформитети на увото

Најчеста индикација за изведување отопластика е испакнувањето на едната или двете ушни школки, инаку познато како флопи уши.

Lopush уши – otapostaza

Лоп уши (отапостаза) е состојба во која лушпата е премногу далеку од површината на главата. Лоп ушите ретко се еднострани деформитети. Обично се среќаваат неправилности на двете уши. Степенот на оваа дијагноза се одредува во зависност од аголот на увото во однос на мастоидната коска на главата. Според овој агол, флопираните уши може да се категоризираат како благи (едвај видливи) или тешки. Оние луѓе кои имаат агол поголем од 25 степени помеѓу увото и главата се сметаат за рамни уши.

Целта на оперативниот третман

Оперативниот третман на ушите со флап главно се прави од естетски причини, бидејќи отапостазата не претставува функционален проблем. Оваа операција е многу корисна особено кога станува збор за деца. Бидејќи децата со флопирани уши често се исмејувани од нивните врсници. Самата операција, освен што го подобрува естетскиот изглед, овозможува и повисоко ниво на самодоверба кај детето и подобар ментален развој, бидејќи по корекцијата детето е подобро прифатено од врсниците.

Кога е најдобро време да се изврши оперативен третман?

Клиничките студии спроведени во голем број европски земји покажуваат дека идеално време за оперативно лекување на ушите е пред детето да тргне на училиште. Иако овој тип на корекција може да се направи во секое време, дури и подоцна во животот.

Сепак, оперативниот третман не треба да се прави премногу рано. Кај малите деца, бидејќи ушната ‘рскавица е многу мека, ушите се многу флексибилни. Сето ова го отежнува моделирањето на увото и затоа не се препорачува да се спроведе оперативен третман кај деца под три години. Најдобрата возраст е предучилишна возраст, околу шест и седум години. По оваа возраст, развојот на ушниот канал завршува, ‘рскавицата станува посилна и овозможува негово подобро моделирање. Од друга страна, периодот пред детето да тргне на училиште е исто така погоден бидејќи ќе избегне детето да биде мета на потсмев од врсниците.

Оперативна техника

Операцијата може да се изврши под локална или општа анестезија. Кај малите деца операцијата се изведува со општа анестезија поради поголема удобност за изведување на оперативниот третман, додека кај постарите деца и возрасните операцијата може да се изврши со локална анестезија.

За време на интервенцијата се врши анестезија на пределот околу ушите. Се прави засек од задниот дел на тапанчето за пристап до ‘рскавицата на тапанчето. ‘Рскавицата потоа се ослободува од околното ткиво и се превиткува. По превиткувањето се шие на сврзното ткиво кое се наоѓа зад увото и вака се коригираат ушите со флап. Оперативната рана се шие, а потоа се преврзува. Постојат неколку модификации на оперативната техника, но генерално сите тие се базираат на горенаведените основни постулати. Која оперативна техника ќе се користи зависи од состојбата на ушите на пациентот.

Постоперативна нега

Во постоперативниот тек, една од најважните работи е да се задржи завојот 6 дена по операцијата. Првиот постоперативен преглед е на шестиот ден кога се отстранува материјалот за завој и пациентот може да го види резултатот од хируршката корекција на ушите.

Материјалот за завој ја покрива целата глава. Постојат универзални компресивни завои или може да се користи материјал за завој во форма на руска капа. Важноста на материјалот за завој е од клучно значење. Бидејќи ‘рскавицата нема крвни садови, односно исхраната на’ рскавицата се врши преку дифузија на хранливи материи во кожата на ушите. Ако постоперативно не се одржи компресија, може да се појави оток помеѓу ‘рскавицата и кожата, инаку познат како „боксерско уво“.

Во постоперативниот тек, се препорачува пациентот да не лежи, односно да не спие на страна. Се препорачува профилактичка антибиотска терапија. По операцијата обично нема болка, но доколку се појави е периодична и се третира со терапија со таблети со аналгетик.
Постоперативната медицинска нега трае до 1 месец по операцијата, во тој период, од отстранувањето на материјалот за завој до првиот месец, се препорачува да се стави лента на главата, за да се минимизира ризикот од враќање на ушите во положбата. пред операцијата.

Најчесто поставувани прашања:

Може ли ушите да се вратат во првобитната положба по операцијата?

– Ако ‘рскавицата на ушите не е ремоделирана или во случај кога не е извршено ослободување на ретроаурикуларниот лигамент (лигаментот што го држи увото на површината на черепот), тогаш постои ризик. Но, со извршување на претходно споменатите процедури, нема ризик.

Дали има некои компликации од хируршкиот третман на ушите?

– Како и кај секоја операција, постојат компликации, но со спроведување на горенаведените мерки поврзани со: стерилитет при операција, добра хируршка техника, добра постоперативна компресија и соодветна постоперативна нега, ризикот од компликации се минимизира.

Зошто е неопходна антибиотска терапија по операцијата?

– Антибиотската терапија е исклучително важна затоа што по операцијата на ушната обвивка, по ставање на материјалот за завој кој не се отстранува 6 дена. Во овој период, антибиотикот е важен за да се спречи инфекција од околната бактериска флора која вообичаено постои на површината на кожата, како и од потење при носење на материјалот за завој.

Дали може да се оштети слухот по операцијата со восок?

– Во процесот на слушање, ушната обвивка нема функција на сетилото за слух, таа има за цел само да го изолира звукот што сакаме да го слушнеме. За време на операцијата, не постои ризик од оштетување на тапанчето и средното уво, така што нема ризик од оштетување на слухот.

Што треба да знае секој што сака да направи операција?

– Аурикулата претставува место на предиспозиција – место на зголемен ризик за развој на келоидни или хипертрофични лузни. Иако овие лезии/знаци се јавуваат кај помалку од 2% од пациентите кои се подложени на хируршки третман, пациентот треба да биде предупреден за потенцијалниот ризик по операцијата.