Децата кои го носат ова име ќе имаат среќа во животот: Повеќето Македонци не ја знаат неговата симболика

Девојките со ова моќно име зрачат со топлина и светлина.

Според потеклото на името Искра, неговото преведено значење може да се види како – „она што е светла“; „оној кој е полн со енергија“; „оној што свети со светлина и топлина“; „оној што на секого му го грее срцето и душата“; „оној кој има и надворешна и внатрешна убавина“; „огнена“; „мистериозна“, но и „оној што дава радост“; „оној што носи подобра иднина“; „радост“; „среќна девојка“.

Се претпоставува дека вистинското име Искра е изведено од зборот „искра“ што на словенските јазици значи оган; жар; „искрата“ што се создава при палење на пожар.

Уште од античко време постоеле верувања дека „искрите“ што се создаваат при палење дрва во оган, кои „светкаат“, носат подобри времиња и нови радости, богатство, подобро здравје и добар живот и иднина.

Ова е едно од ретките женски имиња што немаат прекар!