ЕУ го одобри нацрт-законот за правилата за работна дозвола за граѓани кои не се од земји членки на ЕУ

– Земјите членки на Европската Унија (ЕУ) денес го одобрија нацрт-законот за ажурирање на правилата за издавање работни дозволи за граѓаните кои не се од земји членки на ЕУ.

Во соопштението, Советот на ЕУ објави дека го договориле ставот за ажурирање на законот на ЕУ што се занимава со легалната миграција на пазарот на труд во ЕУ.

Предлогот ја ажурира таканаречената „Директива за единствена дозвола“ на блокот усвоена во 2011 година.

Новите правила имаат цел да ја поедностават процедурата за аплицирање и да обезбедат „повеќе права за работниците од трети земји и нивен еднаков третман во споредба со работниците од ЕУ“, се вели во соопштението.

Дозволата дава права и за работа и за престој во ЕУ, а државјаните што не се од земји членки на ЕУ можат да аплицираат за неа надвор од блокот или од територијата на ЕУ.

Земјите членки на ЕУ остануваат слободни да одлучат кои и колку работници сакаат да примат на својот пазар на труд, но, според новите правила, тие ќе бидат обврзани да одлучат за досието во рок од четири месеци по приемот на барањето.

Како важно ажурирање, на странските работници им е дозволено да го менуваат работодавецот, па дури и да останат до два месеца во ЕУ во рамки на истекот на дозволата за да бараат друга работа доколку ја изгубат работата.

Европскиот парламент го усвои преговарачкиот став во март, при што институциите на ЕУ наскоро ќе започнат разговори за конечната верзија на законот.