НОВО ИСТРАЖУВАЊЕ – Луѓето кои се занимаваат со овие професии имаат најмногу секс неделно

Британската компанија Bed SOS спроведе истражување за поврзаноста на професиите и зачестеноста на сексуалните односи.

Резултатите покажале дека луѓето кои се занимаваат со следниве работи имаат најмногу секс неделно:

Здравство: 3,7 пати

Финансии: 3,6 пати

Управување со човечки ресурси: 3,5 пати

ИТ: 3,4 пати

Малопродажба: 3,3 пати

Иако немаат секс толку често како луѓето од другите професии, оние кои се занимаваат со уметност и дизајн имаат просечно 4,4 оргазми неделно. Списокот исто така вклучуваше:

  • Сметководители: 3,6 пати
  • Работници на мало: 3,4 пати
  • Програмери: 3,3 пати
  • Водоводџии и електричари: 3,1 пати