Откритие на експерти: Дури и пречистената вода што се влева во Охридското Езеро има остатоци од фосфор и нитрати

 Грчкото Министерство за инфраструктура и транспорт во среда го објави тендерот за патната оска „Јанина – Калпаќ – Какавије“, со буџет од околу 320 милиони долари.

Друг проблем е канализацијата, како што споменавме погоре. Од опсервација на тимот на Inside Story, беше откриено дека испуштањето на отпадните води во езерото во месноста Дрилон имало тежок мирис и бела пена.

Ви се обративме до општина Поградец за да добиете официјално објаснување за појавата. Според заменик градоначалникот на општината, комбинатот е во рамките на сите параметри за да не се загадува езерото.

„Во однос на третманот во комбинатот, тој поминува низ неколку фази, а тоа се механички третман, хемиски третман и биолошки третман, така што откако е проектиран, во предвид е земен екосистемот и езерската вода. Целата технологија на погонот за чистење и преработка на загадена вода е прилагодена за да не се наштети на екосистемот и животната средина“, изјави Паскалино Жико, заменик градоначалник на општина Поградец.

Но, експертите ни велат дека белата пена не е нормална и укажува на присуство на загадувачки елементи. Станува збор за содржината на фосфор и нитрати.

„Во однос на пената и овие покажуваат дека содржи фосфор и нитрати, тоа не е добро во однос на одржување на квалитетот и олиготрофната вода што ја има Охритското Езеро“, вели Аријан Мероли, експерт за животна средина.

Она што го гледате е претходно пречистената вода која се влева во езерото. И повторно претставуваат ризик за загадување на езерото. Во меѓувреме, за жал, во езерото се влева и речна вода која сè уште носи бактериолошки елементи. Тоа е затоа што има населби кои не се вклучени во собирањето и третманот на отпадните води.