Проверете го вашиот ум – Најтешката загатка во светот може да ја решат само 3 отсто од населението: Ако успеете да ја совладате, вие сте еден од најпаметните луѓе

0

Можете ли да ја решите најтешката загатка на светот? Ниту најголемите математичари не можеа веднаш да го најдат решението!

Американскиот филозоф и логичар Џорџ Булос ја претстави најтешката логичка загатка на светот во 1996 година во написот „The Harvard Review of Philosophy“. Речиси никој не можеше да одговори точно првиот пат, а наоѓањето на решението беше главоболка дури и за најголемите научници.

Булос истакна дека постојат неколку начини да се изрази овој логичен проблем.

ЗАГАТКАТА Е:

Трите богови – А, Б и Ц, се нарекуваат, Вистина, Лага и Случајност. Вистината секогаш ја кажува вистината, лагата е невистината, но случајноста сосема произволно избира дали да ја каже вистината или лагата. Мора да го одредите идентитетот на боговите А, Б и Ц поставувајќи три прашања со ДА или НЕ и на секој бог може да му поставите само по едно прашање. Боговите го разбираат јазикот што го зборувате, но ќе ви дадат одговори не на нивниот јазик. Во него, „да“ и „јас“ се користат за „ДА“ и „НЕ“, но вие не знаете што значи секој од овие два збора.

Кое прашање ќе го поставите за да одредите кој е кој бог?

Три опции:

  1. За богот А: Дали „да“ значи „ДА“ ако и само ако си ти Вистина и ако е Б е Случајност? (да претпоставиме дека А рече „Јас“ и со тоа потврди дека Б е Вистина или Случајност).
  2. За богот Б: Дали „да“ значи „ДА“ ако и само ако Плутон е најмалата планета? (да претпоставиме дека Б одговорил „да“, што го прави Вистина).
  3. Повторно прашање за Б, осносно Вистината: Дали „да“ значи „ДА“ ако и само ако А е случајност? Бидејќи Б е Вистина, мора да каже „да“, што значи дека А е Случајност, а C на тој начин станува Невистина.