Проверете го вашиот ум – Најтешката загатка во светот може да ја решат само 3 отсто од населението: Ако успеете да ја совладате, вие сте еден од најпаметните луѓе

Можете ли да ја решите најтешката загатка на светот? Ниту најголемите математичари не можеа веднаш да го најдат решението!

Американскиот филозоф и логичар Џорџ Булос ја претстави најтешката логичка загатка на светот во 1996 година во написот „The Harvard Review of Philosophy“. Речиси никој не можеше да одговори точно првиот пат, а наоѓањето на решението беше главоболка дури и за најголемите научници.

Булос истакна дека постојат неколку начини да се изрази овој логичен проблем.

ЗАГАТКАТА Е:

Трите богови – А, Б и Ц, се нарекуваат, Вистина, Лага и Случајност. Вистината секогаш ја кажува вистината, лагата е невистината, но случајноста сосема произволно избира дали да ја каже вистината или лагата. Мора да го одредите идентитетот на боговите А, Б и Ц поставувајќи три прашања со ДА или НЕ и на секој бог може да му поставите само по едно прашање. Боговите го разбираат јазикот што го зборувате, но ќе ви дадат одговори не на нивниот јазик. Во него, „да“ и „јас“ се користат за „ДА“ и „НЕ“, но вие не знаете што значи секој од овие два збора.

Кое прашање ќе го поставите за да одредите кој е кој бог?

Три опции:

  1. За богот А: Дали „да“ значи „ДА“ ако и само ако си ти Вистина и ако е Б е Случајност? (да претпоставиме дека А рече „Јас“ и со тоа потврди дека Б е Вистина или Случајност).
  2. За богот Б: Дали „да“ значи „ДА“ ако и само ако Плутон е најмалата планета? (да претпоставиме дека Б одговорил „да“, што го прави Вистина).
  3. Повторно прашање за Б, осносно Вистината: Дали „да“ значи „ДА“ ако и само ако А е случајност? Бидејќи Б е Вистина, мора да каже „да“, што значи дека А е Случајност, а C на тој начин станува Невистина.