САД го ставија Станковиќ на црна листа за прикривање на спроведувањето на Дејтонскиот договор

0

Денес, Канцеларијата за контрола на странски средства на Министерството за финансии на САД (OFAC) назначи три лица во Босна и Херцеговина (БиХ) во согласност со Извршните наредби (EO) 14033 или EO 14059. Овие ознаки се надоврзуваат на другите неодамнешни санкции на OFAC во регионот и , колективно ја нагласуваат подготвеноста на Соединетите Држави да бараат одговорност од оние кои ги поткопуваат демократските институции и ги унапредуваат нивните агенди за политичка и лична корист, на сметка на мирот, стабилноста и напредокот на Западен Балкан.

„Тројцата поединци назначени денес претставуваат закана за регионалната стабилност, институционалната доверба и аспирациите на оние кои бараат демократско владеење на Западен Балкан“, рече потсекретарот на Министерството за финансии за тероризам и финансиско разузнавање Брајан Е. Нелсон. „САД ќе продолжат да ги таргетираат оние кои ја продолжуваат корупцијата и ги поткопуваат повоените договори и институции воспоставени како дел од тешко стекнатиот Дејтонски мировен договор“.

Како вршител на должноста директор, а подоцна и директор на Управата за геодетски и имотни работи на Република Српска (РУГИП), државјанин на БиХ Драган Станковиќ (Станковиќ)ја предводеше агенцијата одговорна за законот за недвижен имот на РС од април 2022 година, кој директно го оспори уставниот поредок на БиХ, кој го поткопува Дејтонскиот мировен договор. Како што е утврдено со Дејтонскиот мировен договор од 1995 година, кој го вклучува денешниот устав на БиХ и продолжува да биде основа за структурата на владата на БиХ, БиХ се состои од два ентитета: Федерација на Босна и Херцеговина (ФБиХ) и Република Српска. Законот за сопственост на РС се обиде да ја узурпира државната власт на БиХ над државниот имот лоциран во РС, што ги прекршува одлуките на Уставниот суд на БиХ, Уставот на БиХ и забраната за располагање со државен имот од 2005 година, наметната од Канцеларијата на високиот претставник. Во неговите јавни изјави за законот за сопственост, кои ги повторуваат оние на претседателот на РС, Милорад Додик, санкционираните од САД, и другите водачи на РС, Станковиќ тврдеше дека државата нема овластување за недвижен имот лоциран во РС. На 22 септември 2022 година, Уставниот суд на БиХ заклучи дека правото за сопственост, како и неговите претходници, е спротивно на Уставот на БиХ, кој е целосно приложен како Анекс IV од Дејтонскиот мировен договор.

OFAC денеска го назначува Станковиќ согласно ЕО 14033 за одговорен или соучесник во, или директно или индиректно вмешан во, акт што го попречува или го загрозува спроведувањето на Дејтонскиот мировен договор.

Како резултат на денешната акција, целиот имот и интереси во имотот на назначените лица опишани погоре што се во Соединетите Американски Држави или во сопственост или контрола на лица од САД се блокирани и мора да се пријават на OFAC. Дополнително, блокирани се и сите субјекти кои се во сопственост, директно или индиректно, поединечно или збирно, 50 проценти или повеќе од едно или повеќе блокирани лица. Сите трансакции на лица од САД во (или кои транзитираат) во Соединетите Американски Држави кои вклучуваат каков било имот или интереси во сопственост на назначени или на друг начин блокирани лица се забранети, освен ако не се овластени со општа или специфична лиценца издадена од OFAC, или не се ослободени. Забраните вклучуваат давање каков било придонес или обезбедување на средства, стоки или услуги од, до или во корист на кое било блокирано лице, или прием на каков било придонес или обезбедување на средства, стоки или услуги од кое било такво лице. Дополнително, финансиските институции и други лица кои вршат одредени трансакции или активности со санкционираните субјекти и поединци може да се изложат на санкции или да бидат предмет на извршно дејствие.