Сезоната на лов завршува во Националниот парк Мали Шар, нема ширење на африканска свинска чума

0

 На територијата на Националниот парк Мали Шар нема африканска чума кај дивите свињи кои се ловени според договорот со ловечките друштва за намалување на ризикот од ширење на таа болест во заштитеното планинско подрачје. Од ЈУ Националниот парк Мали Шар потсетуваат дека таму ловот е целосно забранет, а договорот со ловните друштва за санитарен лов важи само одреден период за отстранување на болеста.

„Денеска, на 31.01.2023 година истекува важноста на Одлуката и договорите за соработка што ЈУ национален парк Мали Шар ги склучи со ловечките друштва Кучи Баба, Шќипоња е Шари, Мали Шар и Луботен со цел да се преземат мерки за ширење на африкански свинска чума. Договорите се склучени врз основа на Одлуката за дозволување лов на дивеч под заштита и мерките преземени од Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) во врска со ширењето на африканската свинска чума донесена од Министерството за земјоделство, шумарство и Водостопанство бр.50-8629/1 од 30.08.2022 година и Одлуката на АУВ за контрола и заштитни мерки во врска со африканска свинска чума бр.10-2257/2 од 03.08.2022 година и измени и дополнувања на оваа одлука“. ,

На територијата на Националниот парк Мали Шар е забранет лов на диви животни и забрането е движење на лица со пушки и друг ловечки алат.

„Непочитувањето и прекршувањето на законите и правилата ќе биде санкционирано според позитивните законски одредби“, по налог на ИП Мали Шар.