Се одржа Изборна конференција на Движење ЗНАМ

Во Струмица денеска се одржа конститутивна изборна конференција на Движење ЗНАМ – За наша Македонија во присуство на над 1000 членови, поддржувачи, граѓани.

За Претседател на Општинската организација во Струмица избран е Миле Цеков.

За членови на извршен одбор избрани се Марјан Младенов, Марија Митева, Марија Пантева, Атанас Стојанов, Ристо Волков, Марјан Мицевски, Лилјана Јешменова Стојановиќ, Наташа Лазарова – Донева, Орче Панчев, Исмаил Исмаилов, Сања Чангулска.

На конференцијата присуствуваше Претседателот на Движење ЗНАМ – За наша Македонија.