Треба да поместите само две чкорчиња за да направите 2 целосни триаголници: Дали ќе успеете за 35 секунди? (фото)

Пред вас е загатка кој навистина ќе ве намачи.

На илустрацијата е прикажан ред на кибрит распоредени во два недовршени триаголници. Ваша задача е да направите два целосни триаголници со поместување само два чкорчиња.

Предизвикот не е воопшто лесен.

Погледнете внимателно кои две чкорчиња може да се преместат за да се заврши задачата. Претходниот рекорд за решавање на оваа загатка е 35 секунди.

Можете ли да ја решите?

Ова е одговорот: