Утре е свети Архангел Михаил: Ако сонувате како Архангел Михаил стои тука – сè ќе биде добро

0

Утре е празник посветен на Архангел Михаил, познат и како „војвода на небесната војска“ кој секогаш се појавувал таму каде што се појавувала Богородица.

Според црковното предание, ангелот Михаил бил првиот што се борел со злиот дух, а тоа име, според црковното толкување, значи „оној што е како Бог”. Во грчкиот јазик, зборот „арх“ значи главен, прв, а „ангелос“ значи гласник, ангел.

Архангел Михаил, првиот меѓу архангелите, на иконата е претставен како воин – војвода, со меч или копје во раката, а народното верување дека доаѓа и зема човечки души, кога ќе дојде време.

Иконата понекогаш покажува како го победи Деница, го врза со синџири и му ја стави ногата на вратот. Се смета за чувар на православната вера и борец против ерес.

Постојат многу народни верувања за овој ангел. Велат дека ги посетува сите болни и ако застане пред нозете – не е добро, а ако е на чело – болниот ќе оздрави.

Се слави наесен, а според народното верување, тоа е затоа што кога светците ги споделувале своите улоги, на Архангел Михаил му било дадено есенско и зимско време – време на зима и зимски тешкотии. Се вели дека во тоа време Архангел талка низ светот облечен како просјак за да ги прекори неверниците и да им помогне на сиромашните.

Едно популарно верување вели дека според временските услови на овој ден можете да одредите каква ќе биде годината. Се вели: какво е времето на овој ден, така ќе биде цела зима и пролет! Во некои делови на Македонија овој ангел се слави и како заштитник на сточарите бидејќи се верува дека само тој може да ги избрка волците.

Молитва, вера, жена, црква

Кај многу христијани кои го слават свети Михаил постои верување и обичај дека бидејќи го сметаат за жив светец, не приготвуваат жито, што е неоправдано и неточно. Неопходно е да се подготви житото за славата, бидејќи сите светци и сите мртви се живи пред Бога.

Годинава Денот на св. Архангел Михаич е голема прослава, бидејќи се паѓа во вторник, а житото во секој случај е задолжително, без разлика на старите верувања.

Жито за слава не се носи за светецот, туку за нашите покојни предци.